وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

پرسنال برندینگ

با گسترش شبکه های اجتماعی و اینترنت، مبحث پرسنال برندینگ دغدغه ای اصلی برای رشد کار و کسب و شهرت است...
14 اسفند 1398

MBA چیست؟

MBA یا مدیریت کار و کسب، رشته ای است که مهارتهای فنی، مدیریتی و رهبری را به افراد می آموزد. این رشته...
30 بهمن 1398

بازاریابی سبز

بازاریابی سبز، تنها به تولید محصولات موثر در محیط زیست محدود نمیشود. اقدامات و فعالیت هایی که برندها...
21 بهمن 1398