وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

خرید اجتماعی چیست؟

 خرید اجتماعی روشی از تجارت الکترونیک است که در آن یک خریدار به همراه دوستان خود که از طریق شبک...
24 تیر 1399

برند فرقه‌ای چیست؟

منظور از برندینگ فرقه‌ای، علم و هنر خلق تجربه‌های انسانی است که هدف از آنها به وجود آوردن حس تعلق اس...
21 تیر 1399