نام محصول: کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری (تبلیغات تجاری و ذهن مصرف کننده) - چاپ ششم

سال انتشار: 1399
قیمت: 296000 تومان
  • کد محصول: 9789649057255
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: توسعه فردي و روانشناسي موفقيت
  • وزن: 525 گرم
شرحی مختصر از کتاب: کتاب "روان‌شناسی تبلیغات تجاری" حاصل سالها تجربه ساترلند در حوزه تبلیغات تجاری است. این کتاب رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می‌گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی بنیادین آن را توصیف می‌کند. کتاب روان‌شناسی تبلیغات تجاری در وهله اول برای مدیرانی نوشته شده است که در عرصه تبلیغات تجاری هزینه می‌کنند؛ کسانی چون مدیران و سرپرستان بازاریابی، مدیران محصول و مدیران شرکتهای تبلیغاتی، همچنین برای تمامی افرادی که به تبلیغات و کارکردهای روان شناختی آن می اندیشند، کتاب بسیار مفیدی است. برخی مطالب مندرج در این کتاب عبارتند از: - تبلیغ شکل یا تصویر - تبلیغ در نقطه فروش: چگونه دستورکار به هم می خورد - تأثیرات تبلیغ از راه تداعی - کاربرد تبلیغات - وقتی که تبلیغات متوقف می‌شود چه روی می‌‌دهد - تا چه زمانی شرکت می‌تواند در مقابل توقف تبلیغات دوام بیاورد؟ - تبلیغات فصلی - آگهی‌های دنباله‌دار - تغییر دادن تصویر ذهنی - اندازه‌گیری آثار تبلیغ در حافظه - یادآوری خود انگیخته تبلیغ‌ فهرست کتاب دانلود فهرست کتاب در قالب پی دی اف دانلود فهرست خلاص? محتوا بخش 1 شالوده و محیط تبلیغات فصل اول مقدمه­ای بر تبلیغات فصل دوم تبلیغات و جامعه: موازین اخلاقی و مقرّرات فصل سوم تبلیغات و فراگرد بازاریابی فصل چهارم مؤسسات تبلیغاتی بخش 2 پیشینه، برنامه­ریزی و راهبرد تبلیغات فصل پنجم مخاطب مصرف کننده فصل ششم تحقق راهبردی فصل هفتم راهبرد و برنامه­ریزی فصل هشتم تبلیغات چگونه عمل می­کند؟ بخش 3 رسانه­های تبلیغات فصل نهم راهبرد و برنامه­ریزی رسانه­ها فصل دهم رسانه­های چاپی فصل یازدهم رسانه­های پخشی فصل دوازدهم خرید رسانه­ها بخش 4 خلق تبلیغات فصل سیزدهم جنب? خلاقیت تبلیغات فصل چهاردهم خلق تبلیغات چاپی فصل پانزدهم خلق تبلیغات رادیویی و تلویزیونی (رسانه­های پخشی) فصل شانزدهم خلق تبلیغات پاسخ ـ مستقیم فصل هفدهم خلق تبلیغات کتاب راهنما و تبلیغات خارج ـ از خانه بخش 5 عملیات تبلیغات فصل هجدهم ترویج فروش فصل نوزدهم روابط عمومی فصل بیستم مبارز? تبلیغاتی فصل بیست و یکم تحقیقات ارزشیابی کننده بخش 6 سایر انواع تبلیغات فصل بیست و دوم تبلیغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار و خرده فروشی فصل بیست و سوم تبلغات بین­المللی بخش 7 پیوست­ها مشاغل تبلیغات واژه­نامه فهرست مطالب یادداشت ناشر یادداشت مترجم پیش گفتار مؤلفان دربار? مؤلفان بخش 1 فصل اول شالوده و محیط تبلیغات مقدمه­ای بر تبلیغات بازگشت آدیداس آنچه یک تبلیغ را برجسته می­کند کلاسیک­ها مشخصات آگهی­های برجسته موضوعات و دیدگاه­های دیگر دنیای تبلیغات تجاری تعریف تبلیغات تجاری اقسام تبلیغات نقش­های مختلف تبلیغات مفاهیم و کاربردها کارکردهای تبلیغات پنج بازیگر تبلیغ کننده مؤسس? تبلیغاتی رسانه­ها نهادهای تخصصی (فروشندگان خدمات) مخاطبان هدف تکامل تبلیغات دور? باستان عصر چاپ سال­های شکل­گیری تبلیغات نوین عصر حرفه­ای­گری درون تبلیغات خلاصه مورد ویدیویی فصل دوم تبلیغات و جامعه: موازین اخلاقی و مقررات مجل? سؤال برانگیزبنتون (کالرز) اصول اخلاقی تبلیغات معیارهای اخلاقی سبک­های زندگی مشکل پای­بندی به اخلاق مسائل اخلاقی در تبلیغات اغراق­گویی ذائقه یا سلیقه و تبلیغات کلیشه­ای سازی در تبلیغات تبلیغات برای کودکان تبلیغات محصولات بحث­انگیز سبک­های زندگی تبلیغات زیر آستان? حسی تبلیغات و قانون تبلیغات و نخستین اصلاحی? قانونی ] قانون اساسی[ مفاهیم و کاربردها کمیسیون فدرال تجارت (اف­تی­سی) اف­تی­سی و تبلیغ کنندگان ملاحظات اف.تی.سی دربار? تبلیغات نیرنگ اساس منطقی طرح یک ادعا دادخواست ریکو تبلیغات مقایسه­ای تاییدها نمایش دادن کالاها چاره­جویی برای تبلیغات اغفال کننده و غیرمنصفانه احکام توافقی دستورهای ترک اقدام تبلیغات تصحیحی اشارات اف.تی.سی مسئولیت قانونی مؤسس? تبلیغاتی درون تبلیغات اثبات ادعاهای تبلیغات جبران خسارت مصرف کننده ادار? مواد غذایی و دارویی کمیسیون فدرال ارتباطات سایر مؤسسات فدرال خود تنظیمی خود انظباطی مؤسسات کشوری نظارت محلی: بی­بی­بی مقررات رسانه­ها و تبلیغات نظر آخر خلاصه مورد ویدیوی فصل سوم تبلیغات و فراگرد بازاریابی هوگز در گرداگرد جهان مفهوم بازاریابی پنداری از یک بازار انواع بازار موضوعات و دیدگاه­های دیگر معنای بازاریابی چهار «پی» بازاریابی محصول مکان (کانال توزیع) مفاهیم و کاربردها قیمت­گذاری ترویج درون تبلیغات تبلیغات و آمیز? بازاریابی خلاصه مورد ویدیویی فصل چهارم مؤسسات تبلیغاتی آن که نگریخت جوهر کسب و کار: پندارهای ارزش افزودنی ارتباطات بازاریابی یکپارچه شده درون تبلیغات دلایل به خدمت گرفتن یک مؤسسه تبلیغاتی خبرگی، عینیت، وقف شدن و تعهد کارکنان و مدیریت مفاهیم و کاربردها دنیای مؤسسه مؤسسات با خدمات کامل بوتیک­های خلاق مؤسسات داخلی درون تبلیغات خدمات خرید رسانه مؤسسات تبلیغاتی چگونه سازمان می­یابند؟ مدیریت پروژه (مدیریت امور مشتری) پرورش خلاقیت و تولید خدمات بازاریابی مفاهیم و کاربردها بخش تحقیقات خدمات داخلی چگونه به مؤسسات، پول پرداخت می­شود؟ نظام حق­العمل کاری نظام حق­العمل کاری چگونه کار می­کند نظام دستمزدها آیند? مؤسسات تبلیغاتی موضوعات و دیدگاه­های دیگر خلاصه مورد ویدیویی مطالع? موردی بخش 2 فصل پنجم پیشینه، برنامه­ریزی و راهبرد تبلیغات مخاطب مصرف کننده رفتار مصرف کننده مخطاب مصرف کننده بخش­بندی بازار بازاریابی هدفمند تأثیرات بر شما به عنوان یک مصرف کننده تأثیرهای فرهنگی و اجتماعی گروه­های مرجع مفاهیم و کاربردها تأثیرهای شخصی جمعیت­شناسی موقعیت جغرافیایی روان­نگاری موضوعات و دیدگاه­های دیگر رفتار خرید کلید تبلیغات مؤثر: شناخت مخاطب خلاصه مورد ویدیویی ضمیمه: مطالع? روندهای مصرف کننده فصل ششم تحقیق راهبردی ادیس? تحقیق کوپرمانتین تحقیق: جستجو برای فهم تحقیق اکتشافی درون تبلیغات چه کسی واقعیت­ها را سازماندهی می­کند؟ سند راهبرد هدف بازاریابی محصول مخاطب هدف وعده و پشتیبانی شخصیت نام تجاری محصول بیان راهبرد تحقیق برای طراحی پیام تحقیق تشخیصی و بازخورد اولیه سبک زندگی آزمون­های ارتباطی از تحقیق چگونه استفاده می­شود: بازگشت به کوپرمانتین مفاهیم و کاربردها خلاصه مورد ویدیویی فصل هفتم راهبرد و برنامه­ریزی ریگلی دنیا را وادار به جویدن می­کند راهبرد و برنامه­ریزی برنامه­ریزی راهبردی: گرفتن تصمیم­های هوشمندانه برنام? کسب و کار برنام? بازاریابی هدف­های بازاریابی مشکلات و فرصتها انتخاب بازارهای هدف راهبردهای بازاریابی طراحی برنامکه­های اجرایی اجرای برنامه­ها ارزشیابی برنامه­ها برنامه­ریزی تبلیغات تحلیل وضعیت تصمیم­های مربوط به راهبرد تبلیغات اجرا و ارزشیابی بودج? تبلیغات درون تبلیغات طرح (برنامه) خلاقیت و راهبرد متن تبلیغ راهبردهای پیام فرض­های فروش جزئیات اجرا خلاصه مورد ویدیویی فصل هشتم تبلیغات چگونه عمل می­کند؟ گریز ناپذیر کردن آگهی­ها تأثیر تبلیغات محیط تبلیغات مخاطب تبلیغات پیروزمند ادراک ایجاد قدرت توقف­دهی آگاهی: ایجاد یک تأثیر موضوعات و دیدگاه­های دیگر فهم: شفاف­سازی ترغیب: ساختن پیام­های متحرک درون تبلیغات قدرت قفل کنندگی: به یادماندنی کردن پیام چگونه تصویرهای نام تجاری عمل می­کنند؟ شکل/ تصویر نام تجاری ایجاد یک نام تجاری سبک زندگی تبلیغات دگرساز خلاصه مورد ویدیویی مطالع? موردی بخش 3 فصل نهم رسانه­های تبلیغات راهبرد و برنامه­ریزی رسانه­ها همکاری با یکدیگر: طراحی آگهی­ها برای رسانه­های خاص کارکرد برنامه­ریزی رسانه­ها در تبلیغات مفهم روزنه در برنامه­ریزی رسانه­ها عملیات برنامه­ریزی رسانه­ها: منابع اطلاعات و تجزیه و تحلیل منابع بازاریابی منابع خلاقیت منابع رسانه­ای عملیات برنامه­ریزی رسانه­ها: تدوین هدف­ها یافتن مخاطبان هدف در فرصت­های رسانه­ای مفاهیم و کاربردها جغرافیای فروش: در کجا تبلیغ شود؟ زمان­بندی: در چه زمانی تبلیغ شود؟ طول دوره: چه مدتی تبلیغ انجام گیرد؟ عملیات برنامه­ریزی رسانه­ها: تدوین راهبردها راهبردهای مخاطب هدف: فناوری نوین اندازه­گیری راهبردهای جغرافیایی: تخصیص وزن رسانه­ها راهبردهای زمان­بندی/ طول دوره: الگوهای تداوم درون تبلیغات عملیات برنامه­ریزی رسانه­ها: شیوه­های انتخاب رسانه اندازه­های مخاطب استفاده شده در برنامه­ریزی رسانه­ها دسترسی و برنامه­ریزی رسانه­ها فراوانی و برنامه­ریزی رسانه­ها ترکیب هدف­های دسترسی و فراوانی: فراوانی مؤثر کارآیی هزینه به عنوان بعدی از برنامه­ریزی انتخاب محیط­های رسانه­ای قابل قبول عملیات برنامه­ریزی رسانه­ها: مرحله­بندی یک طرح رسانه­ای تحلیل پس زمینه/ موقعیت هدف­های رسانه­ای/ فرصت­های روزنه­ای راهبرد: انتخاب رسانه­ها نمودار گردش کار: زمان­بندی و تخصیص بودجه خلاصه مورد ویدیویی فصل دهم رسانه­های چاپی کودکانی که به خواندن روی می­آورند. رسانه­های چاپی روزنامه­ها ساختار روزنامه­ها خوانندگان روزنامه­ها اندازه­گیری میزان مخاطبان روزنامه تبلیغات در روزنامه­ها درون تبلیغات محاسن روزنامه­ها درون تبلیغات معایب روزنامه­ها آینده روزنامه­ها مجلات مفاهیم و کاربردها ساختار مجلات خوانندگان مجلات اندازه­گیری میزان خوانندگان مجلات موضوعات و دیدگاه­های دیگر تبلیغات در مجلات محاسن مجلات معایب مجلات خلاصه مورد ویدیویی فصل یازدهم رسانه­های پخشی خداحافظ تلویزیون تلویزیون شبکه­ای دارای سیم تلویزیون شبکه­ای بدون سیم تلویزیون عمومی: پنجمین شبکه تلویزیون کابلی و مشترک­پذیر تلویزیون محلی تلویزیون تخصصی موضوعات و دیدگاه­های دیگر تلویزیون تعاملی (متعامل) برنامه­های تلویزیونی همزمان (سندیکایی) تبلیغات تلویزیونی گونه­های تبلیغات تلویزیونی مخاطب تلویزیون مفاهیم و کاربردها مردم چگونه تلویزیون تماشا می­کنند؟ اندازه­گیری میزان مخاطبان تلویزیون محاسن و معایب تلویزیون محاسن عیب­ها ساختار رادیو رادیو ای.ام درون تبلیغات رادیو اف . ام رادیو کابلی و پخش صوتی دیجیتال تبلیغات رادیویی رادیو شبکه­ای رادیو خاص (اسپات) مخاطب رادیو اندازه­گیری میزان مخاطب رادیو محاسن و معایب رادیو محاسن موضوعات و دیدگاه­های دیگر معایب خلاصه مورد ویدیویی فصل دوازدهم خرید رسانه­ها معضلی برای تبلیغ کننده: دسترسی به افراد حدوداً بیست ساله ویژه کارهای خرید رسانه­ها فراهم آوردن اطلاعات داخلی برای برنامه­ریزان رسانه انتخاب ابزار رسانه­ای مذاکره دربار? قیمت­های رسانه­ها زیر نظر داشتن عملکرد ابزار تحلیل­های بعد از مبارز? تبلیغاتی مهارت­های ویژه: دانش فرد خبره دربار? فرصت­های رسانه­ای محتوای رسانه­ها عادات مخاطب ارزشیابی تحقیقات مهارت­های ویژه: دانش قیمت­گذاری رسانه­ها مسئولیت­های مربوط به هزین? رسانه­ها مهارت­های ویژه: انتخاب ابزار رسانه­ای و مذاکره دربار? آن حد و مرزها: کار در محدود? الزامات طرح مذاکره: هنر یک خریدار درون تبلیغات مهارت­­­های ویژه: حفظ کارکرد طرح زیرنظر داشتن تحقیقات مربوط به مخاطب جدول زمانی و مشکلات فنی درون تبلیغات خلاصه مورد ویدیویی مطالع? موردی بخش 4 فصل سیزدهم خلق تبلیغات جنب? خلاقیت تبلیغات ایده­ها چگونه تحویل می­یابند: نسل پپسی با یک نگرش مفهوم خلاق آنچه به یک ایده خلاقیت می­بخشد تفکر خلاق فراگرد خلاقیت فرد خلاق مدیریت فراگرد خلاقیت اجرای خلاق درون تبلیغات راهبردهای پیام مفاهیم و کاربردها قالب­های فرمولی لحن مفاهیم و کاربردها واژه­ها و تصاویر درون تبلیغات خلاقیت اثربخش خلاصه مورد ویدیویی فصل چهاردهم خلق تبلیغات چاپی در این روز و روزگار چگونه پیام­ها را برای زنان بنویسیم؟ تبلیغات چاپی تبلیغات روزنامه­ای تبلیغات مجله­ای نوشتن برای چاپ عنوان­ها/ سرخط­ها دیگر روش­های نمایش متن آگهی بدن? متن تبلیغ طراحی برای چاپ سبک­های صفحه­آرایی موضوعات و دیدگاه­های دیگر اصول طراحی رنگ تولید چاپی حروفچینی هنر بازآفرینی رنگ فراگرد چاپ درون تبلیغات فناوری جدید خلاصه مورد ویدیویی فصل پانزدهم خلق تبلیغات رادیویی و تلویزیونی (رسانه­های پخشی) مهارت در ساخت تبلیغات تلویزیونی محیط تلویزیون ویژگی­های آگهی­های تلویزیونی ماهیت تبلیغات تلویزیونی راهبرد پیام عناصر فیلمبرداری و ضبط درون تبلیغات برنامه­ریزی و تولید آگهی­های تلویزیونی برنامه­ریزی آگهی­های تلویزیونی تعیین یک دیدگاه فیلمنامه و تصویربرنامه (ماجرانما) گروه تولید یک آگهی تلویزیونی قواعد تجربی برای تولید آگهی­های تلویزیونی واژگان تلویزیون محیط رادیو مفاهیم و کاربردها ویژگی محیط رادیو راهبرد پیام نگارش برای رادیو سبک ابزارها نگارش متن تولید یک آگهی رادیویی آگهی­های ضبط شده بر روی نوار آگهی­های زنده روندهای پیام مدت و محتوا جلوگیری از فرار از آگهی قرار گرفتن در درون دستکاری تصویر موضوعات و دیدگاه­های دیگر رسانه­های تعاملی (متعامل) خلاصه مورد ویدیویی فصل شانزدهم خلق تبلیغات پاسخ ـ مستقیم موسسه سِرِدین وارد عمل می­شود بازاریابی مستقیم انواع بازاریابی مستقیم صنعت پاسخ ـ مستقیم دلایل رشد بازاریابی مستقیم یکپارچه شده مشکلات بازاریابی مستقیم تبلیغات پاسخ ـ مستقیم بازاریابی پایگاه داده­ها مدیریت بازاریابی مستقیم تبلیغ کنندگان مؤسسات مصرف­کنندگان مدیریت پایگاه داده­ها طراحی یک برنام? بازاریابی مستقیم موضوعات و دیدگاه­های دیگر رسانه­های پاسخ ـ مستقیم پست مستقیم بازار کاتالوگی رسانه­های چاپی رسانه­های پخشی بازاریابی از راه دور هزینه­ها ویژگی­ها پیام آیند? بازاریابی مستقیم مفاهیم و کاربردها خلاصه مورد ویدیویی فصل هفدهم خلق تبلیغات کتاب راهنما و تبلیغات خارج ـ ازـ خانه رسانه­های فضایی تبلیغات کتاب راهنما تبلیغات کتاب زرد مخاطب خلق آگهی­های کتاب زرد مفاهیم و کاربردها کتاب­های راهنمای الکترونیکی تبلیغات خارج ـ از ـ خانه تابلوهای نصب آگهی درون تبلیغات طرح پیام تولید تبلیغات فضای بیرونی خرید فضا مخاطب تبلیغات گذری موضوعات و دیدگاه­های دیگر مخاطب طراحی پیام تبلیغات سینمایی مخاطب طراحی پیام دیدگاهی دیگر رسانه­های نوآور پیام­های فروش پیام­های یادآور پیام­های منجر به اقدام خلاصه مورد ویدیویی مطالع? موردی بخش 5 فصل هجدهم عملیات تبلیغات ترویج فروش چیرز ابدی تعریف ترویج فروش انداز? ترویج فروش دلایل رشد ترویج فروش مفاهیم و کاربردها نقش ترویج فروش در بازاریابی رابطه بین ترویج فروش و تبلیغات تفاوت­ها و شباهت­ها معرفی یک محصول جدید آیا ترویج فروش می­تواند نام تجاری را ایجاد کند؟ انواع ترویج فروش ترویج فروش مصرف کننده ترویج فروش فروشند? دست دوم (بازرگان/باز فروش) درون تبلیغات موضوعات و دیدگاه­های دیگر آیند? ترویج فروش خلاصه مورد ویدیویی فصل نوزدهم روابط عمومی حق به حق­دار می­رسد، عزیزم! چالش­های روابط عمومی مقایس? روابط عمومی و تبلیغات رویکرد رسانه درون تبلیغات کنترل اعتبار اجزای روابط عمومی اندازه­گیری افکار عمومی تکنیک­های روابط عمومی اعمال روابط عمومی از طریق رسانه­های تحت کنترل موضوعات و دیدگاه­های دیگر نشریات درون سازمانی سخنگویان، عکس­ها و فیلم­ها نمایش دهنده­ها، نمایشگاه­ها و رویدادهای صحنه­ای اعمال روابط عمومی از طریق رسانه­های خارج از کنترل تبلیغات غیرتجاری سازمان­های غیرانتفاعی ارزشیابی روابط عمومی موضوعات و دیدگاه­های دیگر ارزشیابی فراگرد مفاهیم و کاربردها خلاصه مورد ویدیویی فصل بیستم مبارز? تبلیغاتی اورلاندو، فلوریدا: ترویج تعطیلات جادویی ساختار طرح یک مبارز? تبلیغاتی تحلیل وضعیت تحلیل سوآت راهبرد مبارز? تبلیغاتی هدف­ها هدف­گیری راهبردهای جغرافیایی موقعیت­دهی فروش مجامع (نشست­ها) فعالیت­های ارتباطات بازاریابی مضمون خلاقیت رسانه­های تبلیغات پیام­های پاسخ ـ مستقیم روابط اعضا ترویج­های مربوط به مصرف کننده کارت جادویی اورلاندو فعالیت­های تجاری روابط عمومی برنام? بین­المللی یک برنام? جامع ارتباطی خلاصه فصل بیست و یکم تحقیقات ارزشیابی کننده چرا جشنوار? کَن نمی­تواند به توافق برسد؟ فراهم آورندگان و روش­های تحقیقات ارزشیابی کننده آزمون­های حافظه آزمون­های یادآوری سبک زندگی آزمون­های بازشناسی آزمون­های ترغیبی انواع آزمون­های ترغیبی سنجش آزمون­های ترغیبی شمارش­های پاسخ ـ مستقیم آزمون­های ارتباطی مفاهیم و کاربردها گروه­های کانون آزمون­های روان­شناختی درون تبلیغات سنجش آزمون­های روان­شناختی آزمون­های قاب ـ به ـ قاب سنجش آزمون­های قاب ـ به ـ قاب آزمون­های درون بازار آزمون­های بازار شبیه­سازی شده داده­های تک منبعی نکات ضمنی تحقیق ارزشیابی کننده خلاصه مورد ویدیویی مطالعه موردی بخش 6 فصل بیست و دوم سایر انواع تبلیغات تبلیغات کسب و کار ـ به کسب و کار و خرده فروشی خرده فروشی در آینده تبلیغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار انواع تبلیغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار بازاریابی کسب و کار در مقایسه با بازاریابی مصرف کننده درون تبلیغات هدف­های تبلیغات کسب و کار ـ به کسب و کار خلق آگهی ­های کسب و کار ـ به ـ کسب و کار رسانه­های تبلیغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار نشریات عام تجاری و کسب و کار تبلیغات کتاب راهنما بازاریابی مستقیم رسانه­های مصرف کننده روندهای اخیر در خدمات رسانه­ها آیا تبلیغات کسب و کار، فروش می­کند؟ تبلیغات خرده فروشی تبلیغات خرده ­فروشی در مقایسه با تبلیغات سراسری (کشوری) مفاهیم و کاربردها تبلیغات تعاونی روندها در خرده فروشی مفاهیم و کاربردها انواع تبلیغات خرده فروشی تبلیغات خرده فروشی: خلاقیت، رسانه­ها، و تحقیق خلق آگهی خرده فروشی خرید و فروش رسانه­های محلی گزینه­های رسانه تحقیق بازار خرده فروشی خلاصه مورد ویدیویی فصل بیست و سوم تبلیغات بین­المللی فکرهای خوب مرز نمی­شناسند تکامل بازاریابی بین­المللی تولید داخل کشور صادرات انتقال مدیریت ملی­سازی منطقه­ای سازی چشم­انداز جهانی نام­های تجاری جهانی بحث جهانی و مؤسسات تبلیغاتی شرق و غرب ـ آیا هرگز با هم دیدار می­کنند؟ ابزارهای مدیریت بین­المللی زبان بین­المللی مفاهیم و کاربردها کنترل بودجه طرح راهبردی درون تبلیغات سازمان مؤسسات تبلیغاتی بین­المللی چشم­انداز تبلیغات بین­المللی کنترل شدید متمرکز بین­المللی منابع متمرکز با کنترل متوسط همتا کردن مشتری خلق و برنامه­ریزی مبارزات تبلیغاتی بین­المللی گسترش یک موفقیت ملی مبارزات تبلیغاتی طرح­ریزی شده به طور متمرکز مفاهیم و کاربردها انواع مبارزات مرکزی کاربرد و تصویب محلی تبلیغات فرامرزی تا چه اندازه موفق است؟ انتخاب رسانه­ها برای مبارزات تبلیغاتی جهانی اجرای مبارزات تبلیغاتی بین­المللی ملاحظات خاص بین­المللی آداب و رسوم زمان ماندگرایی، مقاومت، رَد و سیاست خلاصه مورد ویدیویی مطالعه موردی بخش 7 پیوست­ها مشاغل تبلیغات واژه­نامه

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر